لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

سپاسگزاری

احسان هوشمند

گفتگو شماره ۵۸

انتشار این شماره از گفتگو رهین زحمات عزیزانی است که ما را در به سامان رساندن آن یاری رساندند.در اینجا بر خود فرض شمردیم تا از تمامی عزیزانی که به نحوی در انجام این پروژه فرهنگی یارمان کردند تشکر و قدرانی صورت گیرد. ابتدا از دوست گرامی کاک نزَت صالح عمر مشاور نخست‌وزیری منطقه کردستان عراق در امور دانشجویی زحمت هماهنگی با تنی چند از مصاحبه‌شوندگان را پذیرفتند و در تمام مراحل انجام مصاحبه‌ها یاری‌مان کردند. همچنین از آقای عبدالله صالح مسئول میز ایران در حزب دمکرات کردستان عراق و نیز آقای یاسین صابر مسئول میز ایران در اتحادیه میهنی کردستان عراق و کاک مجید جاف مسئول روابط عمومی جنبش گوران، کاک فلاح محمد کریم مسئول نمایندگی رسانه ای اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران و نیز روزنامه نگار گرامی کاک سامان سلیمانی و خانم ناسک قادر برای زحمات‌شان در انجام هماهنگی برای انجام برخی مصاحبه‌ها. کاک زرارحاجی میرخان که در این زمینه زحماتی را متحمل شدند باید بر این فهرست بیافزاییم. همچنین از آقایان سامان عابری که ترجمه بخش عمده ای از مصاحبه‌ها را متقبل شدندو دکتر مجتبی برزویی کُردشناس گرامی که در انجام تعدادی از مصاحبه‌ها و نیز ترجمه دو مصاحبه نقش اساسی بر عهده داشتند و نیز مخصوصاً تعداد زیادی از عکس‌های این شماره توسط آقای پویا هوشمند به ثبت رسیده است از ایشان هم برای انجام این مهم متشکریم. پژوهشگر و ویراستار محترم آقای حسین نوری‌نیا ویراستاری تمامی مصاحبه‌ها را بر عهده داشتند تشکر از ایشان در قالب این چند جمله نمی‌تواند به مقصود نایل آید. همچنین از اقای مهندس لطف‌الله میثمی مدیرمسئول نشریه چشم‌انداز ایران برای مساعدت صمیمانه شان متشکریم. در پایان به صورت ویژه و صمیمانه از آقای محمد صدیق احمد(جگرخون هرکی) نماینده حزب دمکرات کردستان عراق در ایران به خاطر تمامی زحماتشان سپاسگزاریم. برای ایشان و تمام همکاران این مجموعه آرزوی موفقیت و پیروز ی داریم.


نظر بدهید