لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

اتحادیه‌های مطبوعاتی ایران در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ شمسی

مسعود کوهستانی‌نژاد

گفتگو شماره ۰۴


نسخه pdf مقاله را دانلود کنید: اتحادیه‌های مطبوعاتی ایران در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ شمسی


[مقالات مرتبط]

■ ایران امروز: ظهور و سقوط یک نشریه دولتی  کاوه بیات

■ هفته‌نامه‌های ایران در سال‌های ۱۳۴۳-۱۳۵۳  ویلیام میلوارد

■ سلام، روزشمار یک تجربه سیاسی  مراد ثقفی

■ کارکرد اجتماعی مجلات در فرانسه  رامین جهانبگلو

■ باب گفتگو  

■ نقش مطبوعات در توسعه اجتماعی آلمان پس از جنگ جهانی دوم  بیژن خواجه‌پور خوبی

■ نشرِ کتاب و دولتِ نهم  رامین کریمیان

نظر بدهید