لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

اصلاح‌طلبی: بایدها و نبایدها

مراد ثقفی

گفتگو شماره ۲۲


نسخه pdf مقاله را دانلود کنید: اصلاح‌طلبی: بایدها و نبایدها


[مقالات مرتبط]

■ باب گفتگو  مراد ثقفی

■ خاتمی-گورباچف، چرا نباید از مقایسه هراس داشت  زریر مرآت

■ منشأ اجتماعی و آموزه‌های اصلاحات گورباچف  امید فرهنگ

■ پیشبرد اصلاحات با کدام برنامه سیاسی؟  مراد ثقفی

■ نشرِ کتاب: راه ناتمامِ اصلاحات  رامین کریمیان

■ سیاست‌زدایی از جامعه‌ی مدنی: تجربه‌ی سازمان‌های غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات  فاطمه صادقی

نظر بدهید