لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

فراورده‌های نفتی و کسری بودجه دولت

خسرو نیرومند راد

گفتگو شماره ۲۴


نسخه pdf مقاله را دانلود کنید: فراورده‌های نفتی و کسری بودجه دولت


[مقالات مرتبط]

■ ۴ درصد رشد اقتصادی و ۴ درصد افزایش بودجه  حسین حقگو

■ اجرای فاز دوم یارانه‌ها بدون تأثیر تورمی  حسین حقگو

■ اعتصاب در پالایشگاه نفت کرمانشاه خرداد ۱۳۲۴  محمدحسین خسروپناه

■ نفت، دولت و دموکراسی  مراد ثقفی

■ سوخت دموکراسی، از زغال سنگ تا نفت  تیموتی میچل

■ افسانه نفت و افسانه شرکت نفت  کورش فرامرزی

■ زیستن در جامعه نفتی  طیبه موسوی

■ ترازوی نفت  مسعود حقگو

■ وزارت نفت در دولت نهم: تحریر محل نزاع  بیژن خواجه‌پور خوئی

نظر بدهید