لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

منشأ اجتماعی و آموزه‌های اصلاحات گورباچف

جامعه‌شناسی یک تغییر سیاسی

امید فرهنگ

گفتگو شماره ۰۱


نسخه pdf مقاله را دانلود کنید: منشأ اجتماعی و آموزه‌های اصلاحات گورباچف


[مقالات مرتبط]

■ پیشبرد اصلاحات با کدام برنامه سیاسی؟  مراد ثقفی

■ باب گفتگو  کاوه بیات

■ آذربایجانِ پا برجا  رضا آذری شهرضایی

■ استالین و تأسیس فرقة دموکرات آذربایجان  فرناند شاید راینه

■ ازپیشه‌وری ما تا پیشه‌وری دیگران  محمدحسین خسروپناه

■ نشرِ کتاب: راه ناتمامِ اصلاحات  رامین کریمیان

■ سیاست‌زدایی از جامعه‌ی مدنی: تجربه‌ی سازمان‌های غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات  فاطمه صادقی

نظر بدهید