لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی

کارکرد اجتماعی مجلات در فرانسه

سخنرانی الویه مونژن در تهران

رامین جهانبگلو

گفتگو شماره ۰۴


نسخه pdf مقاله را دانلود کنید: کارکرد اجتماعی مجلات در فرانسه


[مقالات مرتبط]

■ هفته‌نامه‌های ایران در سال‌های ۱۳۴۳-۱۳۵۳  ویلیام میلوارد

■ مصاحبه با الیویه مونژن سردبیر مجله Espirit  

■ سلام، روزشمار یک تجربه سیاسی  مراد ثقفی

■ باب گفتگو  

■ نقش مطبوعات در توسعه اجتماعی آلمان پس از جنگ جهانی دوم  بیژن خواجه‌پور خوبی

■ نشرِ کتاب و دولتِ نهم  رامین کریمیان

نظر بدهید