Recently in 64 Category

وبگاه «یکشهر» چند ماهی است فعالیتش را با تمرکز بر مسائل و مشکلاتی که زیست روزمرة شهروندان، به‌ویژه شهروندان آسیب‌پذیرتر، و سایر عناصر جان‌دار و بی‌جان در محیط‌های شهری را در ایران و جهان تحت شعاع قرار داده آغاز کرده است. آنچه در نگاه نخست به مطالب این وبگاه توجه را جلب می‌کند «حق‌محور» بودن آن است؛ بدین معنا که با بررسی و طرح وضعیت حقیقی امور و روابط و مناسبات شهر و شهروندان و نیروهای فعال و مؤثر در شهرها مترصد چاره‌اندیشی حقوقی و راه‌گشایی برای هم‌اندیشی و مشارکت نهادهای مدنی، در معنای متوسع و گسترده‌اش، با نهادهای نمایندگی مردمی (در مورد خاص ایران شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی)، و مسؤولان اجرایی و سایر دست‌در‌کاران امور شهری است.

فاز اول جراحي اقتصادي كشور يا همان «هدفمند كردن يارانه‌ها» در ساعت يك دقيقه بامداد 28 آذر ماه 1389 آغاز شد. محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور وقت چند ساعت قبل از آن بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و از آغاز رسمي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها خبر داد. وي در سخنان خود گفت: «پيش‌بيني مي‌شود كه با اجراي فاز نهاييِ اصلاح قيمت‌ها، 6 دهك جامعه وضع خوبي پيدا كنند». چند ساعت پس از اين سخنان، طي اطلاعيه‌اي رسمي قيمت‌هاي جديد سوخت و از جمله بنزين سهميه‌اي و آزاد به قيمت 400 و 700 تومان اعلام شد. حدود سه سال‌ونيم بعد در ساعت 24 روز چهارم ارديبهشت ماه 1393 قسمت دوم جراحي اقتصادي ايران يا فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با اطلاعية شركت ملي پخش فرآورده‌های نفتي ايران شروع شد. اطلاعيه‌ای كه در آن، قيمت انواع حامل‌هاي انرژي و مهمترين آن يعني بنزين سهميه‌ای و آزاد به ترتيب 700 و 1000 تومان تعيين گرديد.

بهار مطبوعات در عصر اعتدال؟

| No Comments | No TrackBacks

از محسوسات تغییر در فضای رسانه‌های کاغذی پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی گذشته طرح مسائل و مصائب و مشکلات به نحوی شفاف‌تر و بررسیِ راه‌های برون‌رفت از وضع پیشین و اندیشیدن به تدابیری برای اصلاح اموری که گاه اصلاح‌ناپذیر می‌نمایند، یکی هم انتشار نشریات تازه یا بازگشت به عرصة نشریات قدیمی‌تری است که به اقتضای روزگارِ غدّار به محاق رفته بودند. ابتدا از بازگشتگان می‌گوییم، بادا که گشایندة دوره‌ای تازه باشند از بقا و تدوام فضای مثبت و آرام برای مطبوعات منتقد و دگراندیش.

در محرم 1283 ق مصادف با عاشورا دختر سیده‌ای درگذشت. در بین اهالی بارفروش چنین شایع شد که این دختر توسط داود یهودی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مرگ او ناشی از جراحات وارده است. این شایعه باعث شورش گروهی از عوام بر علیه کلیمیان بارفروش شد.

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks

نخستين قانون بلدية تهران در يازدهم خرداد ماه 1286، در اولين دورة مجلس شوراي ملي، تصويب شد. جنبش مشروطهخواهي که سوداي دگرگوني در سازوکارهاي حکمراني و بازآرايي منطق حکومتکردن را در سر داشت خودِ شهر را هم به موضوعي بدل کرد که اموراتش بايد به واسطة رويههاي تعريفشدهاي رتقوفتق و به اتکاي نهادهاي مشخصي مديريت شود. اين امر معنايي کمتر از آن نداشت که اساساً هيچيک از شئون شهر و زندگي شهري نميبايست به حال خود رها شود.

مقدمه
در اسفند ماه 92 در اولین همایش رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان سراسر کشور که به میزبانی شورای شهر تهران برگزار شد مهدی چمران، رئیس شورای عالی استان‌ها، حین بیان مسائلی که شوراهای شهر با آن دست به گریبان‌اند بیش از هر چیز بر فقدان مدیریت واحد بر شهر دست گذاشت و از تدوین آیین‌نامة مدیریت یکپارچة شهری خبر داد که با وجود تصویب در خودِ شورای عالی مدتهاست در مجلس خاک می‌خورَد.

مقدمه
این مقاله درپی تحلیل پیدایش تجدد شهری درتهران دورة ناصری به عنوان بخشی ازجنبش عمومی تجددخواهی در ایران است. تجددخواهی با اشاعة برداشتی تاریخی ازمفهوم زمان آغاز شد که حال و آینده را به عنوان دوره‌های عقلانیت و پیشرفت ازگذشتة عقب‌مانده و غیرعقلانی جدا می‌کرد. ت

هدف این مقاله ارائة روایتی از چگونگی شکل‌گیری تصویر تهران است. شهر، فارغ از ‌معانی حمل شده بر آن و بدون نسبت با حاکمیت تبیین ناپذیر است. تهران در هر دورة تاریخی تصویر پویایی دارد که منطق گسترش شهر را نشان داده و معنا می‌بخشد، و همچنین، نحوة مداخله در بافت آن را تعیین می‌کند. موضوع اصلی مورد نظر ما تاریخ شکل‌گیری و برساخته‌شدنِ بخشی از این تصویر است که می‌کوشیم سویه‌ای از آن را در تاریخ شکل دادن به فضاهای خالی در تهران بازیابیم. ابتدا خواهیم کوشید تا تاریخِ تصویر شدنِ تهران را از همین منظر بازخوانی کنیم و این سیر را تا لحظة زایشِ موردِ مطالعاتی خود، یعنی تپه‌های عباس‌آباد، دنبال خواهیم کرد و در نهایت به تحلیل برنامه‌های اراضی عباس‌آباد خواهیم پرداخت.

از اواسط دهة 1360 و پس از پایان جنگ ایران و عراق، تهران هر ساله ده روز از ماه اردیبهشت را شاهد برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب بوده است که یکی از بزرگترین رویدادهای عمومی کشور به شمار می‌رود. نمایشگاه کتاب در طول زمان به چیزی بیش از محلّی برای عرضه و فروش محصولات فرهنگی تبدیل شده است. این نمایشگاه عرصه رقابت سیاسیِ تعداد زیادی از مؤسسات دولتی، ناشران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، روشنفکران و افراد پرشمارِ بازدیدکنندگانی به شمار می‌آید که بنا به دلایل مختلف مشتاقانه به سوی آن می‌شتابند. منحصر‌به‌فرد بودن، مقیاس، و زمینة اجتماعی و جغرافیایی برگزاری نمایشگاه، آن را به فضایی عمومی تبدیل کرده که به نوعی، روابط قدرت در ایران را بازمی‌نمایاند و همزمان به شکل‌دهی اجتماعی خیالی (imagined community) از شهروندان در ذهن شرکت‌کنندگان نیز کمک می‌کند. در این مقاله طرحی از تاریخچه و جغرافیای نمایشگاه کتاب به منزلة فضایی عمومی را ارائه خواهم داد و به تحلیل ارتباط آن با شهر، دولت و شرکت‌کنندگان می‌پردازم. با استناد به گفتة اسطوره‌نگارِ قرن چهاردهم، پترس برکوریوس که می‌گوید: «باید توجه کرد که در مجموع از طریق فضاهای عمومی می‌توان از وضعیت انسان در این جهان پرده برداشت» این پرسش را پیش می‌کشم که نمایشگاه کتاب تهران دربارة شرایط زندگی جمعی و شهروندی، روابط قدرت و آن‌چه امر عمومی (the public ) در ایران امروز را شکل می‌دهد، چه می‌تواند بگوید؟

شورامحله‌ها : نمونة تهران

| No Comments | No TrackBacks

با آن‌که ایران در بحث بر سر دموکراسی محلی پیشگام بوده اما فقط در سال 1376 در زمان ریاست جمهوری خاتمی بود که شوراهای شهر به صورت واقعی جایگاهی در نظم سیاسیِ کشور پیدا کردند . و پس از آن در سال 1378 شورای شهر تهران، شورامحله‌ها را تأسیس کرد.

About this Archive

This page is an archive of recent entries in the 64 category.

16 is the previous category.

63 is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.