Recently in 65 Category

از پی فراخوان اعلام نظر در بارة "پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای" در مرداد ماه ۱۳۹۳ بحث بر سر اینکه سرنوشت هویت صنفی روزنامه‌نگاران ایرانی را چه نهادی باید تعیین کند باز از سر گرفته شده است.

از میان نشریات تازه: سخن ما

| No Comments | No TrackBacks

در تیر ماه گذشته ماهنامة سخن ما هم به خانوادة نشریات سیاسی ـ فرهنگی پیوست. سرلوحة سخن ما یادداشت اختصاصی سیدمحمد خاتمی است با عنوان "مردم سالاری مورد نظر ما" که بر اصالت حاکمیت جمهور مردم در آن بیش از پیش تأکید شده است.

سینما و انقلاب

| No Comments | No TrackBacks

در اين سلسله مقاله‌ها كوشيده‌ام تا نقش و جايگاه سينما را در ايران در طول تاريخ بيش از يك قرن آن مروركنم. بدين منظور ، اين دورة زماني طولاني را به دو دورة بزرگ و شش بازة زماني مشخص‌تر تقسيم كرده‌ام: دورة پیش از انقلاب شامل سه دوره: 1- دور‌ة پيدايش (1303-1283)؛ 2- دورة تثبيت (1320-1304)؛ 3- دورة گسترش و مردمي شدن (1357-1321).

تحريف تاريخِ آذربايجان

| No Comments | No TrackBacks

تحريف تاريخ آذربايجان سردراز دارد. چشم طمعِ ترك‌ها و روس‌ها به اين جزء لاپتجزايِ ايران بيش از يك قرن است كه در كنار نيم‌خيزهاي عبث و بيهودهِ عملي براي تجزيه‌اش از پيكر كشور، با پاره‌اي از زمينه‌پردازي‌هاي نظري بر اين سمت و سو نيز توأم بوده است. زمينه‌پردازي‌هايي كه نظر به واقعيت‌هاي تاريخي ديرينه، جز با تحريف آن واقعيت‌ها، به صورت ديگري نمي‌تواند بروز كند.
آنچه در ادامه و به مناسبت يادبود يكصدمين سالِ آغاز جنگ اول جهاني مي‌آيد متن سخناني است كه حدود ده سال پيش در اشاره به يكي از آن تلاش‌هاي دور و دراز براي تحريف تاريخ آذربايجان و دامن زدن به تنش‌هاي قومي در ايران، در مؤسسة فرهنگي هور ارائه شد.

قحطی بزرگ

| No Comments | No TrackBacks

محمدقلي مجد، قحطي بزرگ، (198-1296 ش/ 1919-1917 م)، ترجمة محمد كريمي، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، 1387

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks

امسال يكصدمين سال شروعِ جنگ جهاني اول است و به اين مناسبت در سطح جهاني و به ويژه در سطح كشورهايي كه سرنوشت آنها به نحوي تحت‌الشعاع تحولاتِ آن جنگ بزرگ قرار گرفت، اين تقارن به نحوي موضوع يادآوري قرار دارد. اما يادآوري جنگ جهاني اول و مخصوصاً نظامِ جهاني‌اي كه به ارث گذارد، از مدت زماني پيشتر از اين ياد و يادبود با زير سئوال رفتن ميراث اصلي جنگ به نحوي عملي و روز به روز موضوع گفت‌وگو بوده است.

جنگی که همه چیز را تغییر داد

| No Comments | No TrackBacks

صد سال پیش در سارایوو یکی از شهرهای کوچك بالکان، یک ناسیونالیست صِرب، ولیعهد امپراتوری اتریش ـ مجار و همسرش را به ضرب گلوله از پای درآورد. اگر چه مردم از این واقعه تکان خوردند ولی چندان هم موجب نگرانی نشد. متأسفانه در آن سال‌ها ترور سیاسی رواج داشت: پادشاه ایتالیا، دو تن از نخست‌وزیران اسپانیا،‌ تزار روسیه، پرزیدنت ویلیام مک کینلی؛ هیج یک نیز به یک بحران عمده منجر نشد. با این‌حال همان‌گونه که فرو غلطیدن یک ریگ کوچک می‌تواند به یک رانش بزرگ تبدیل شود، این قتل نیز باعث بروز رشته وقایعی شد که در عرض پنج هفته اروپا را درگیر یک جنگ سراسری کرد.

ایران در جنگ اول جهان

| No Comments | No TrackBacks

اگرچه ایران به دلیل وضعیت جغرافیایی‏اش در مقام نوعی چهارراه حوادث از دیرباز در معرض انبوهی از رفت‌وآمدهای مختلف قرار داشت، ولی هنگامی که در تابستان 1914م/1332هـ.ق پیشامد یک بحران سیاسی در بالکان، پاره‏ای از قدرت‏های اروپایی را رو در روی یکدیگر قرار داد، بعید به نظر می‏رسید که اینبار نیز تحولات مزبور سرنوشت ایران را تحت‏الشعاع خود قرار دهد.

در اكثر مأخذ و تحقيقات موجود راجع به جنگ اول جهاني در ايران بيشتر نقش عوامل و مأموران دولت آلمان مورد توجه بوده است و اين خود باعث شده كه در اين ميان نقش مهمِ مأمورين عثماني ناديده بماند. از لحاظ يادآوري اين مهم، ترجمة مقالة ذيل كه به گوشه‌اي از فعاليت‌هاي تشكيلات جاسوسي و خرابكاري عثماني اختصاص دارد به رغم كوتاهي و پاره‌اي از نارسايي‌هاي آن ارائه مي‌شود. عنوان و مشخصات اصلي مقاله در انتها آمده است.
مسعود عرفانيان

About this Archive

This page is an archive of recent entries in the 65 category.

16 is the previous category.

64 is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.