Recently in 66 Category

¬مسعود کوهستانی‌نژاد، جزایر ایرانی خلیج فارس تهران، انتشارات دنیای اقتصاد، 1393، چاپ اول ، 340 صفحه ، قطع رقعی .

تاريخ آتروپاتن

| No Comments | No TrackBacks

اقرار علي‌يف، تاريخ آتروپاتن (آذربايجان باستان)، ترجمة مهناز صدري، تهران 1391، انتشارات ققنوس، 184 ص.

آقاي روحاني، رئيس جمهور، در همايش ملي «ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد» يكي از مهم‌ترين سخنراني‌هاي خود را ايراد كرد.

بانك مركزي در آخرين گزارش خود از تحولات اقتصادي كشور از رشد 4 درصدي توليد ناخالص داخلي كشور طي شش ماهه اول سال جاري خبر داد. در عين حال دولت يازدهم دومين بودجه سنواتي خود را با افزايش حدود 4 درصدي تقديم مجلس كرد. اين دو واقعه اگرچه به لحاظ حوزه اقتصادي متفاوت با يكديگر اما بيانگر بازگشت نظم و ثبات و به قولي حساب و كتاب به ادارة امور كشور پس از 8 سال هرج و مرج است.

عراق امروزي

| No Comments | No TrackBacks

سيدعلي موجاني و ديگران، فرهنگ رجال و خاندان‌هاي معاصر عراق، تهران: انتشارات عظام با حمايت رايزني فرهنگي و سفارت جمهوري اسلامي ايران در بغداد، 1392، 1398 ص، قطع رحلي، 135000 تومان.

۵۶تن از مدیران ارشد بخش خصوصی کشور، اقتصاددانان، حقوقدانان، اساتید دانشکده‌ی حقوق و دانشکده‌های علوم انسانی به همراه محققان، هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور و همچنین پژوهشگران حقوق کودک و فعالان اجتماعی در حوزه‌ی کودکان و مدیران و مسئولان جرائد کشور طی نامه‌ای از دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم خواسته‌اند تا با تأمین مالی طرح مصوب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۲۹/۱/۹۱، نسبت به رفع ایراد شورای نگهبان در این‌باره برآیند تا این طرح صورت کامل قانونی به خود گرفته و قابلیت اجرا بیابد.

در مراحل نخست جنگ دوم جهانی، در حالی که درگیری‌های نظامی به نحوی کم و بیش روشن بین طرفین اصلی جنگ - قوای محور و متفقین - جریان داشت با حملۀ غیرمترقبۀ آلمان به اتحاد شوروی در 23 ژوئن 1941/ اول تیر 1320، این رویارویی صورتی پیچیده به خود گرفت؛ برای پاره‌ای از کشورها مانند ایران و ترکیه که در این هنگامه سیاست بی‌طرفی اتخاذ کرده بودند و تا پیش کشیده‌شدن پای روسیه به جنگ نیز حفظ این بی‌طرفی کار فوق‌العاده دشواری به نظر نمی‌آمد، به ناگاه وضع دگرگون شد؛ اهمیت فزایندۀ حوزه‌های نفتی جنوب، جلوگیری از هرگونه تحریکات و تحرکات عناصر هوادار محور در ایران و بالاخره موقعیت کلیدی ایران در مقام یک مسیر ارتباطی و تدارکاتی با روسیه شوروی برای ما فرصت چندان جهت حفظ بی‌طرفی برجای نگذاشت و با حملۀ متفقین به ایران در شهریور 1320 تحولات کشور، سمت و سوی دیگری یافت.

باب گفتگو

| No Comments | No TrackBacks

همه شواهد حکایت از آن دارند که کشور ما روزهای خطیری را می‌گذراند. نه فقط به این دلیل که در چند صد کیلومتری مرزهای کشور یکی از کثیف‌ترین جنگ‌های تاریخ قرن‌هاي اخیر در جریان است، نه فقط به این دلیل که خاورمیانه‌ی ما دچار بحران‌هایی لاینحل و جنگ‌هایی بی‌پایان شده است، بلکه به این دلیل که نظم نوین جهانی هم که کمتر از سه دهه از عمر آن می‌گذرد، جز بی‌نظمیِ حیرت‌انگیز چیزی به بار نیاورده است.

کشور و دولت‌هایش

| No Comments | No TrackBacks

دولت دهم که رفت، کوهی از مشکلات و معضلات را برای کشور به ارث گذاشت. فساد و ارتشاء و رانت‌خواری به حد اعلایش رسید، دیوانسالاری دولتی از کار افتاد و چارچوب قانونی‌ای نبود که اعتبار و همیتش دست نخورده باقی مانده باشد. عملکرد تخریبی دولت دهم چنان گسترده بود که به تمامي ديگر نهادهای حکومتی نیز صدمه زد. کارکرد قانونگذاری و نظارتی مجلس به بازیچه گرفته شد و قوة قضائیه نیز در چشم عموم به نهادی تبدیل شد که خشمش را از ناتوانی در "گیر انداختن" دانه‌درشت‌ها بر سر کوچک‌ترها خالی می‌کرد. سایر نهادها نیز اسماً و رسماً وضعی بهتر از این‌دو نداشتند. البته این مفاسد یگانه میراثی نبود که کشور، ملت و دولت به ارث بردند: تحریم‌های بین‌المللی و نظامی، یارانه‌ای که آنقدر بد چیده شده است که عاقبت مضراتش برای اقشار آسیب‌پذیر نیز بر فوائدش خواهد چربید، در زمرة معضلات اساسی‌ای بودند که اینک باید پاسخی در خور می‌یافتند.

اندك زماني بعد از اعادة حداقلي از ثبات سياسي و حكومتي در ايران در سال‌هاي مياني دهة 1300 شمسي،‌ يعني بعد از پشت سر گذاشتنِ يك دورة ده ـ پانزده ساله از آشوب و به هم‌ريختگي بالاخره فرصت آن پيش آمد كه مسائلي فراتر از الزاماتِ برقراري و اعادة آن حداقل، مورد توجه نيروهاي سياسي قرار گيرد.

About this Archive

This page is an archive of recent entries in the 66 category.

16 is the previous category.

65 is the next category.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.